در جوار حرم امام رضا (ع) ...

تک تکتون رو به اسم یاد کردم و آرزوی شادی ، سلامتی و موفقیت ؛) 


+ پست یه حس خوب (دوچرخه سواری) رو پاک می کنم دلتون نخواد !