برام دعا کنید ، خواهش می کنم ...

این روزها به دعای شما نیازمندم به ویژه فردا که باید آزمایش خون بدم ، خیلی سخته ...

وقتی سریال پریا رو می دیدم ، هیچ وقت فکرش رو نمی کردم ، منم ...

آره میدونم شما هم شوکه شدید و شاید دیگه این وبلاگ رو دنبال نکنید ...

حس سختیه و توی کلمات نمی گنجه ...

اما باید بالاخره این آزمایش خون رو انجام بدم ... چون گروه خونیم  رو نمی دونم و برای گواهینامه نیازه D: