سلام ... خیلی وقت بود که می خواستم وبلاگی ایجاد کنم تا روزنوشت ها و دغدغه هایم رابنویسم ، اما چون در این زمینه سابقه ام خراب است ! و وبلاگ های متعددی قبلا ایجاد کردم ولی پس ازانتشار اولین مطلب ، رها شده اند ( البته آخرین بار چهار روز پیش بود که بعد متوجه شدم این نام مستعار یکی از نویسندگان دیگر وبلاگستان است ... آقای بنفش را می گویم ... از همین جا از ایشون عذرخواهی می کنم! ... اما این بار حسابی جستجو کردم و آقای خوش فکر پیدا نکردم ! )

راستی اگر می خواهید درباره ی حقیر بیشتر بدانید ، سری به قسمت درباره من بزنید.