این وبلاگ تاسیس شد به تاریخ بیست و هشتم خرداد یکهزار و سیصد و نود و پنج
نام خوش فکر را انتخاب کردم نه از روی خودشیفتگی ام، ابدا... من هیچ وقت خودشیفته نبوده و نیستم( این را می توانید از اطرافیانم بپرسید، البته اگر پیدایشان کردید!) و این از معدود محورهایی است که در دادگاه عدل الهی و پیش از صدور ویزای جهنم می تواند موضوع دفاعیات بنده قرار گیرد.
ولی می دانم و می دانستم که خوش فکری با خوش کرداری فرق می کند و من در عمل شاید هیچ وقت آن قدر «خوب» نبوده ام تا خوشی بیافرینم. و مشکل من هم دقیقا سر همین مسئله هست!
فعلا میرود برای ریکاوری...
تا خدا چه بخواهد...
التماس دعا...