درباره زمان اعلام نتایج نهایی کنکور از تو می پرسند، کی فرا می رسد؟! بگو:«علمش فقط نزد حسین توکلی است؛ و هیچ کس جز او نمی تواند آن را آشکار سازد. در دل کنکوری ها آشوب است ولی زمان اعلام نتایج نمی رسد مگر ناگهانی!»

و باز چنان از تو می پرسند که گویی تو کاملا آگاهی! بگو:« والله که هروقت نتایج آمد، شما را باخبر می سازم!» ولی بیشتر مردم درک نمی کنند.و شما چه میدانید، شاید همین الان لینک نتایج قابل رویت شده باشد!


+ آدم باید یه طوری خودش رو سرگرم کنه!

از اون جایی که تنها دوست واقعیم خداست، برای شوخی و سرگرمی هم به خودش پناه می برم :)