مثل تمام یک هفته ی گذشته، سایت سنجش رو با صدای پس زمینه ی گروپ گروپ قلبم refresh کردم و اما این بار با لینک کارنامه ی نتایج برخوردم، حس غریبی بود!، صدای پس زمینه هی بیشتر و بیشتر می شد...
نتیجه همون شد که از خدا می خواستم...

 
وقتی مامانم زنگ زد به بابا نتیجه رو گفت، بابا هم بستنی گرفت اومد خونه، مامانم حالا هی داره میگه ببین چقد خوش حال شده که بستنی گرفته :دی
تا حالا مسئولیت خرید بستنی به عهده ی داداش کوچیکه بود!