بعضیا کلا تو محدوده ی شنوایی بالا کار میکنن!، صدای ضبط ماشین رو اینقدر برده بالا که صدا به صدا نمیرسه، صحبت هم که میخوایم بکنیم به جای این که صدای ضبط رو کم کنه، صدای خودش رو بالا میبره!، خوب بعضی وقت ها آدم هوس می کنه تو هیجان باشه، ولی نه دیگه همیشه، نه تو مسافرت و مسیر چندساعته!، خوب برادر من، شما اگه به آرامش اعتقاد نداری، بقیه که اعتقاد دارن :|


+ یکی از فانتزیام! این بوده که لیوان چایی دما رو نشون بده، چون معمولا تو بار اول امتحان کردن، چندتا از سلول های زبونم به فنا میرن، بار دوم چایی سرد شده و این بار خود چایی به فنا رفته :|

که الان جستجو کردم و دیدم به حقیقت پیوسته:   

 Smart Mug-LED Temperature