نمیدونم چرا، اما حس خوبی نسبت به واژه ی دایی دارم، و خیلی خیلی منتظر روزی بودم که یک نفر من رو با این نام صدا بزنه، تا این که...

پارسال درچنین روزی، جناب آناناس* دیده به جهان گشود و خوشبختی یعنی خواهرزاده ات درست روز تولدت به دنیا بیاد!

امروز من و آناناس در مجموع 20 ساله شدیم :)


*این نام، از چندماهگی، توسط بنده، بر این فسقلی شیطون نهاده شده!


+چندی هست که همون نیمچه نوشتنی هم که بلد بودم از سرم پریده :(

+ آرزو دارم روزی این گوشی های هوشمندنما به زباله دان تاریخ بپیوندند، نه از پیشرفت تکنولوژی، بلکه از وجود فرهنگ... 

تسلیت بابت این حادثه ی دردناک...