الان وضعیتی شده که پنجره رو باز میکنی سرد میشه ، می بندی گرم ...  منم مسئله رو اینجور برای خودم حل کردم که نیم ساعت پنجره رو باز میگذارم ، نیم ساعت هم می بندم ، دیگه بدنم تا بخواد متوجه قضیه بشه اوضاع عوض شده D:

این وضعیت برای کل خونواده که سلایق مختلف گرمایی و سرمایی رو داریم ، خیلی جدید نیست و همیشه این وضعیت هست که یکی میره کولر رو روشن میکنه ، یکی بخاری ، یکی پنجره رو می بنده ، اون یکی پنکه رو روشن میکنه ، یکی دیگه کنتور رو میزنه ! و... اینجوری میشه که چهار فصل رو یه جا تجربه می کنیم :)

ولی خوب برای اتاق من که فقط خودم و خودم هستم این قضیه فقط در مورد اوایل فصل پاییز و بهار صدق می کنه ...


+ چندوقت این جا سر نزدم ، دلم برای بلاگستان تنگیده شد :) ... البته دو هفته ای بیش نیست !