تا به حال شده خوابی ببینید و اینقدر حس خوبی داشته باشه که بخواید همینجور به خواب ادامه بدید ؟ یا این که توی بیداری حسرتش رو بخورید ؟

الان همین حس رو دارم ، از وقتی که بیدار شدم خیلی میگذره ولی هنوز اون حس رو دارم ...