یک تجربه ی جدید ، بهتر از تجربه ی نسبتا بد قبلی است.

بسیار پیش اومده که تجربه ی اشتباه یا ناخوشایند رو بارها و بارها تکرار می کنیم و حاضر نیستیم دست به تجربه ی جدید و متفاوت بزنیم تا مبادا تجربه ی جدید ، بدتر از قبلی باشه.