بعد از نه ماه درس و کار زیاد ، تقریبا سه ماه تعطیلی داریم که شاید یکی دوهفته ی اول از هر قسمت برامون جذاب باشه و کم کم عادی و تکراری ، تکرار ، تکرار و تکرار و خستگی ، جوری که هیچ کدوم اون جوری که باید برامون دلچسب نیست !

به نظرتون بهتر نیست که این سه ماه (که اسمش سه ماهه و در اصل دو ماه بیشتر نیست) توی سال تقسیم بشه ؟ ، یعنی مثلا هر سه ماه یک تعطیلی پانزده روزه داشته باشیم ، البته و صد البته نه تعطیلی کامل ، یعنی نه بیکاری زیاد و نه کار و درس زیاد ...

+البته برای تابستون در سطح ملی ایده هایی دارم که ان شالله بعدا مطرح می کنم