«فصل جدید زندگی آغاز نمی شود ، مگر دست از بازخوانی فصل قبلی برداری ...»


یه دوره ای از زندگی ، آدم تحت تاثیر چیزهایی قرار می گیره و ممکنه مسیر زندگی یا از همه مهمتر مسیر ذهنش عوض بشه ، من هم یه موقعی ااز این جملات میخوندم و کتاب های مختلف خوندم که واقعا بهم کمک کردن ، ولی وقتی همه چیز درست شد دنبال راه حل جدید نرفتم و باز خواستم از همون راه قدیم استفاده کنم و یک دوره ای از زندگی رو که دوست داشتم به عنوان مبنا قرار داده بودم و چندین بار بازخوانیش می کردم و می گفتم الان هم مثل همون موقع هست ، پس چرا درست نمیشه ، الان هم هنوز از همون راه حل ها استفاده می کنم ، پس چرا اون جوری که میخوام نمیشه ، اما حالا فهمیدم 

گذشته را خوب یا بد ، باید به فراموشی سپرد ...

 و همسفر حال شد ، و از حال باید درس بگیری نه از گذشته ، درس را که گرفتی ، خودش برای آینده می ماند ...